PERHATIAN

CATATAN AM

i. Calon-calon yang BERJAYA sahaja akan dipanggil untuk temuduga dalam tempoh 6 bulan; dan

ii. TEMPOH SAH LAKU permohonan adalah selama 6 bulan dari tarikh tutup iklan.

iii. Untuk semakan boleh ke link http://apps.rac.gov.my/ejawatan/semakan/s_pemohon.php untuk semakan permohonan Tuan/Puan.